Neurofeedback

Vad är neurofeedback?

Neurofeedback är ett sätt att synliggöra hjärnans elektriska aktivitet i syfte att lära sig reglera den på ett bättre sätt än tidigare. Genom att hjärnan får feedback på sin egen aktivitet så får den möjlighet att förändra sig och bygga om sig i mer hälsosamma funktionsmönster.

Neurofeedback i Göteborg. Här ser ni hur ett träningspass med neurofeedback kan se ut för att förbättra koncentration.
Neurofeedback i Göteborg. Ett träningspass med neurofeedback i syfte att förbättra koncentration.

Neurofeedback baseras på neuroplastiska principer

Principen att hjärnan bygger om sig själv kallas neuroplasticitet. Det innebär att  hjärnan  själv kan skapa nya neurala kontaktmönster. Vår hjärna har möjlighet att förändra sig och anpassa sig hela livet ut. Genom att  hjärnan får information om sin egen aktivitet så stärker man dennes förmåga att självreglera och bygga om sig själv. Hjärnan kan då rätta till de mönster som kanske inte fungerar optimalt.

Arbetsområden för neurofeedback

Neurofeedback har visat sig framgångsrikt kunna hjälpa individer t.ex. förbättra sin koncentration, förbättra sömnkvalitet och hantera oro/ ”anxiety”.

Ställ dina frågor om neurofeedback här

Förbättringar ifrån neurofeedback

Bättre fokus, bättre emotionell reglering, bättre impulskontroll och större stresshanteringsförmåga är några exempel på vad neurofeedbackträning kan hjälpa till med. Denna träningsform används allt mer inom elitidrott och har visat sig vara användbar för individer som vill förbättra sitt fokus. Forskningsfältet ger stöd för positiva effekter inom även en rad andra områden. Ni kan läsa mer om detta på The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) hemsidan där de har sammanställt en mängd studier som gjorts inom området.

Hur ser ett neurofeedbackträningsprogram ut?

Screening via zoomsamtal

Första steget är att vi bokar in en 30 minuter konsultation via ZOOM. Här får vi lära känna varandra, jag kartlägger kring din livssituation och vi ser om det är läge att boka in en första fysisk introduktionssession.

Introduktionssession

Innan den första fysiska introduktionssessionen mailar jag ut enkäter som du som klient får besvara. Dessa svar går vi sedan tillsammans igenom första fysiska sessionen. Jag går också igenom etiska riktlinjer för samarbetet. Utifrån den informationen som kommer fram på introduktionen tar vi ett gemensamt beslut om vi går vidare och planerar in ett neurofeedbackträningsprogram.

Neurofeedbacktränigsprogram

Vanligast är att klienter genomför paket på 5 eller 10 neurofeedbacksessioner (se prislista nedan). Under dessa träningssessioner sätts mätsensorer på ditt huvud och information skickas till en dator. Din hjärna får feedback på sin egen hjärnaktivitet vilket går att beskrivas som att hjärnan får syn på sig själv och får därmed större möjligheter att rätta till obalanser. Utifrån de träningsreaktioner som uppkommer genomför jag små förändringar i träningsupplägget.

Neurofeedback- träning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränarnen
Neurofeedbackträning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränaren
Arbetsalliansen mellan klient och neurofeedbacktränaren

Träningen är ett samspel mellan neurofeedbacktränaren och klienten där båda samarbetar för att göra träningen så effektiv som möjligt. Jag som tränare är expert på neurofeedback men du som klient är expert på dig själv och dina reaktioner. Tillsammans samarbetar vi för att skapa de bästa möjliga förutsättningarna för bra träning. Träningen i sig kan göra att kroppen system lugnar ner sig vilket öppnar upp för möjligheten att komma i kontakt med sitt känsloliv på ett nytt sätt. Här intar jag som neurofeedbacktränare ett empatiskt inlyssnande förhållningssätt. Min roll blir att skapa en trygg säker miljö där du som klient får en möjlighet att dela sina upplevelser av träningen.

Rekommenderade antalet neurofeedbacksessioner

Det är individuellt hur man svarar på neurofeedbackträning, vissa kan känna positiva förändringar redan efter första sessionen medan det tar längre tid för andra. Forskningsstudier har rapporterat att det finns vissa individer som har svårare än andra att ta till sig neurofeedbackträningen. Samtidigt finns det de personer som svarar väldigt bra och får upplever positiva effekter från dag 1. Jag rekommenderar att genomgå minst 20 – 30 sessioner för att nå bra stabila resultat, även fast positiva resultat kan uppnås tidigare än så. Antalet sessioner som rekommenderas beror mycket på vilken typ av träning vi gör (vilka neurofeedbackprotokoll vi använder och i vilket syfte) och vilka de huvudsakliga arbetsområden vi väljer att arbeta med.

Mindfulness och neurofeedback

Utvecklingen av mitt arbetssätt har gått mot att allt mer integrera mindfulnessträning tillsammans med neurofeedback. Mindfulness har beskrivits som  ”den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning” (Kabat-Zinn, 2017). Genom mindfulnessträning går det att öka sin självmedvetenhet. Klienter som tränar mindfulness kan ofta snabbt uppmärksamma reaktioner i kroppen och rapportera tillbaka dessa till neurofeedbacktränaren. Detta gör att kvalitén på träningen ökar. Min uppfattning som neurofeedbacktränare är att mindfulness och neurofeedbackträning var för sig på egen hand kan bidra till väldigt positiv utveckling men tillsammans kan de ge ytterligare synergieffekter (delarna tillsammans skapar större effekt än delarna för sig). Klienter som vill kombinera mindfulness och neurofeedback kan med fördel boka in ett dubbelpass. Bokar man ett sådant pass ingår det en 20 minuter paus mellan passen där vi har möjlighet att prata mer mindfulness. Neurofeedbackträningen kan sedan även stärka klientens egna förmåga mindfulness och att vara medvetna i nuet.

Neuromeditation

Klienter som är intresserade av meditation och mindfulenssträning kan få genomföra en typ av träning som påminner om neurofeedback men med fokus på meditation. Vid denna typ av träning går jag in i rollen både som mediationslärare och neurofeedbacktränare för att hjälpa dig hitta in i ett djupare meditativt tillstånd.

Distanspendling för neurofeedback

Det går att genomföra träningen även fast man bor på en annan ort än Göteborg. Ett uppskattat upplägg är att vi genomför dubbelpass. Detta innebär att vi tränar neurofeedbackssession (50 minuter). Därefter tar vi en paus på 20 minuter innan vi genomför nästa neurofeedbackträningspass.

Priser neurofeedback

  • 30 minuter konsultation via Zoom (kartläggning/lära känna/Info) – utan kostnad
  • NeurofeedbackIntrosession 1h – 1000kr
  • Enskilda sessioner (50 min) – 1000kr/session
  • Paketpris 5 sessioner (50 min) – 4500kr (900kr/session)
  • Paketpris 10 sessioner (50 min) – 8500kr (850kr/session)

Här kan du boka en tid för att testa på neurofeedbackträning.