Neurofeedback

Vad är neurofeedback?

Neurofeedback är ett sätt att synliggöra hjärnans elektriska aktivitet i syfte att lära hjärnan reglera sig själv på ett bättre sätt än tidigare. Genom att ge hjärnan feedback på sin egen aktivitet så är det möjligt att att träna fram mer hälsosamma funktionsmönster.

Neurofeedback i Göteborg. Här ser ni hur ett träningspass med neurofeedback kan se ut för att förbättra koncentration.

Neurofeedback i Göteborg. Här ser ni hur ett träningspass med neurofeedback kan se ut för att förbättra koncentration.

Neurofeedback baseras på neuroplastiska principer

Hjärnan är neuroplastisk vilket betyder att den bygger om sig själv och skapar nya kontakter och nya kommunikationsmönster hela livet. Genom att  hjärnan får information om sin egen aktivitet så stärker man dennes förmåga att självreglera och bygga om sig själv. När hjärnan får se sin egen aktivitet får den helt nya möjligheter att rätta till de mönster som idag kanske inte fungerar optimalt.

Arbetsområden för neurofeedback

Neurofeedback har visat sig framgångsrikt kunna hjälpa individer t.ex. förbättra sin koncentration, förbättra sömn och hantera “anxiety”.

 

Ställ dina frågor om neurofeedback här

 

förbättringar ifrån Neurofeedback

Bättre fokus, bättre emotionell reglering, bättre impulskontroll och större stresshanteringsförmåga är några exempel på vad neurofeedbackträning kan hjälpa till med. Denna träningsform används allt mer inom elitidrott och har visat sig vara väldigt effektiv för individer som vill förbättra sitt fokus. Forskningsfältet ger stöd för positiva effekter inom även en rad andra områden. Ni kan läsa mer om detta på The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) hemsidan där de har sammanställt en mängd studier som gjorts inom området.

 

Hur kan ett neurofeedbackprogram se ut?

Introduktionssession

Första steget är att vi bokar in en introduktionssession. Innan första sessionen har jag mailat ut enkäter som klienten som vi går igenom första sessionen. Introduktionsessionen går ut på att vi får lära känna varandra, jag (Arne) går igenom etiska riktlinjer och vi gör en första EEG mätning som kallas ClinicalQ. Denna mätning görs utifrån fem punkter på huvudet. Det tar några minuter för mig att sammanställa datan och därefter går vi tillsammans i igenom den aktivitet  och de balanser mellan olika hjärnvågor. Därefter kommer jag i rollen som neurofeedbacktärnare ställa flera frågor utifrån datan vi ser. Jag frågar om eventuella utvecklingsområden eller svårigheter som eventuellt kan vara sammankopplad med hjärnans elektriska aktivitet. Därefter så får du möjlighet att se hur neurofeedbackträning går till. Detta bidrar till en överblick av vad neurofeedback handlar om. Efter introduktionen tar vi ett gemensamt beslut om vi går vidare och planerar in ett neurofeedbackträningsprogram.

Neurofeedbacktränigsprogram

Det går att köpa sessioner i paket på 5 eller 10 träffar (se prislista nedan). Under dessa sessionerna sätts mätsensorer på klientens huvud och information skickas till en dator. Jag som neurofeedbacktränare presenterar olika träningsprotokoll och olika frekvenser som vi tränar utifrån. Utifrån klientens reaktioner gör vi hela tidens små ändringar i placeringen av sensorer och vilka frekvenser vi belönar. Olika träningsövningar genomförs (t.ex. att lägga pussel i datorn) samtidigt som hjärnan får feedback på sin hjärnaktivitet.

Arbetsalliansen mellan klient och neurofeedbacktränaren
Neurofeedback- träning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränarnen

Neurofeedbackträning på Sportfeedback är ett samspel mellan klient och neurofeedbacktränaren

Träningen är ett samspel mellan neurofeedbacktränaren och klienten där båda samarbetar för att göra träningen så effektiv som möjligt. Jag som tränare är expert på neurofeedback men du som klient är expert på dig själv och dina reaktioner. Tillsammans samarbetar vi för att skapa den bästa möjliga förutsättningar för bra träning. Träningen i sig kan göra att kroppen system lugnar ner sig vilket öppnar upp för möjligheten att komma i kontakt med sitt känsloliv på ett nytt sätt. Här intar jag som neurofeedbacktränare ett empatiskt inlyssnade förhållningssätt. Min roll blir att skapa en trygg säker miljö där klienten får en möjlighet att dela sina upplevelser av träningen.

Rekommenderade antalet Neurofeedbacksessioner

Neurofeedbackinlärningen är individuellt där vissa kan känna positiva förändringar redan efter första sessionen medan det tar längre tid för andra. Forskningsstudier har rapporterat att det finns vissa individer som har svårare än andra att ta till sig neurofeedbackträningen. Samtidigt finns det de personer som svarar väldigt bra och får upplever positiva effekter från dag 1. Jag rekommenderar att genomgå minst 20 – 30 sessioner för att nå bra stabila resultat även fast positiva resultat kan uppnås tidigare än så. Antalet sessioner som rekommenderas beror mycket på vilken typ av träning vi gör (vilka neurofeedbackprotokoll vi använder och i vilket syfte) och vilka de huvudsakliga arbetsområden vi väljer att arbeta med.

 

MINDFULNeSS OCH NEUROFEEDBACK

Sportfeedbacks utveckling har gått mot att allt mer integrera mindfulnessträning tillsammans med neurofeedback. Mindfulness har beskrivits som  “den medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning” (Kabat-Zinn, 2017). Genom mindfulnessträning går det att öka sin självmedvetenhet . Klienter som tränar mindulfess kan ofta snabbt uppmärksamma reaktioner i kroppen och rapportera tillbaka dessa till neurofeedbacktränaren. Detta gör att kvalitén på träningen ökar. Min uppfattning som neurofeedbacktränare är att mindfulness och neurofeedbackträning var för sig på egen hand kan bidra till väldigt positiv utveckling men tillsammans kan de ge ytterligare synergieffekter (delarna tillsammans skapar större effekt än delarna för sig). Klienter som vill kombinera mindfulness och neurofeedback kan med fördel boka in ett dubbelt pass. Bokar man ett sådant pass ingår det en 20 minuter  paus mellan passen där vi har möjlighet att prata mer mindfulness. Neurofeedbackträningen kan sedan även stärka klientens egna förmåga mindfulness och att vara medvetna i nuet.

 

LÅNGdistanspendling för NEUROFEEDBACK

Det går att genomföra träningen även fast man bor på en annan ort än Göteborg. Ett uppskattat upplägg är att vi genomför dubbelpass. Detta innebär att vi tränar neurofeedbackssession (50 minuter). Därefter tar vi en paus ifrån neurofeedbackträningen. Det finns även bra boenden i närheten för den som vill träna två dagar efter varandra.

 

Testa på neurofeedback

Det är enkelt att kontakta oss och sätta upp ett möte för att prova på neurofeedback. Under den första träffen går vi igenom vad neurofeedback är, klienten får testa på träningen. Vi diskuterar om neurofeedbackträning skulle kunna en lämplig träningsform för dig. Under en introduktionssession går jag igenom även igenom etiska riktlinjer.

 

Priser Neurofeedback

  • Kortare konsultation via mail/telefon – utan kostnad
  • NeurofeedbackIntrosession 2h – 1000kr
  • Enskilda sessioner (50 min) – 850kr/session
  • Paketpris 5 sessioner (50 min) – 3250 Kr (650kr/session)
  • Paketpris 10 sessioner (50 min) – 6000kr (600 kr/session)

Klienten får valmöjligheten att genomföra enkel pass eller dubbelpass (två sessioner efter varandra). Vid dubbelpass ingår ett 20 minuter paus mellan träningspassen.

Här kan du boka en tid för att testa på neurofeedbackträning.