Tjänster

Neurofeedback

Jag erbjuder neurofeedbackträning som kan hjälpa dig att få en bättre reglerad och flexibel hjärna. Bättre självreglering, sömn och fokus är några av de saker som klienter brukar rapportera efter genomförd träning.

Idrottspsykologi

Jag förmedlar idrottspsykologisk rådgivning utifrån ett ekeletiskt perspektiv. Detta innebär att jag tillsammans med den jag jobbar med anpassar samtalen och metoden efter dennes unika behov. Medveten närvaro brukar vara en central del av de program som tas fram.

Föreläsningar

Jag har erfarenhet av att föreläsa på flera internationella och nationella konferenser. De föreläsningar jag brukar genomföra handlar vanligtvis om hur jag arbetar med neurofeedback och idrottspsykologi.

F.A.Q.

Jag har börjat arbeta allt mer på distans med idrottspsykologiklienter. Detta har varit uppskattat. Samarbetena har utformats utifrån det som klienter har efterfrågat.

Det är individuellt hur bra man svarar på träning. Några märker av positiva resultat bara efter någon session medan det tar längre tid för andra. Det finns flera saker som påverkar hur effektiv träningen blir så som din unika hjärnstruktur, hälsosam livsstil, motivation o.s.v. Jag brukar rekommendera åtminstone 20 sessioner för att få långsiktiga resultat. Detta även fast positiva resultat kan uppnås på färre sessioner.

Jag har arbetat med människor från flera olika områden i samhället. När det kommer till nerofeedback så är den vanligaste gruppen jag jobbar med egenföretagare som på något sätt vill stärka sin hjärnfunktion ytterligare. Jag riktar mig främst till välfungerande individer inom ramen för mitt egenföretagande. 

Jag bedriver verksamheten bredvid heltidsarbete som psykolog. Jag har därför begränsat med tider. Under hösten 2023 har jag möjlighet att möta klienter på lördagar.