Föreläsningar

Jag har har föreläst regelbundet på Högskolan i Halmstad samt vid både nationella och internationella konferenser (t.ex. i Tokyo, Padova och Köpenhamn). Min specialitet är att tala kring mindfulness och neurofeedback och samt organisationsutveckling. Jag strävar efter att göra föreläsningarna  pedagogiskt utformade och estetiskt tilltalande.

Här kan du kontakta mig och ställa frågor om föreläsningar

Arne föreläser på Nordic Sport Science Conference vid Högskolan i Halmstad om mindfulness
Arne föreläser på Nordic Sport Science Conference vid Högskolan i Halmstad om mindfulness

Vill du veta mer? Kontakta mig här.