Arne Edvardsson

Jag besvarar gärna dina frågor om neurofeedback och idrottspsykologi. OBS! Under våren 2023 så har jag påbörjat en forskar PTP-psykologtjänst som  tar mycket av min tid. Därför kan jag inte ta in nya klienter i nuläget. Hör gärna av dig ändå om du har några frågor.