Idrottspsykologi

Nyfiken på idrottspsykologi?

Jag, Arne Edvardsson, förmedlar idrottspsykologi som är inspirerad av medveten närvaro. Utifrån klientens situation anpassar jag den idrottspsykologiska träningen till honom/henne. Jag brukar säga att jag vill kunna erbjuda ett smörgårdsbord av olika arbetssätt och tekniker så att klienten själv får möjlighet att jobba det som passar bäst för sig. Neuropsykologi, KBT, humanistiskt och ett utbildande perspektiv är några av dessa inslag i mitt arbete.

Vad är då idrottspsykologi?

Idrottspsykologi kan beskrivas som samspelet mellan tankar, känslor och beteenden kopplat till idrott.

Ett smörgårdsbord av perspektiv

Mindfulness

Mindfulness har beskrivits som den ”medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning.” (Kabat-Zinn, 2017). Genom att hela tiden träna på att komma tillbaka till nuet så går det att stärka sin egen uppmärksamhetsmuskel. Genom att stärka sin uppmärksamhet får man nya möjligheter att förhålla sig till sig själva och sin omgivning.

 

Något som har har varit uppskattad av klienter är mindfulness-promenader i Slottsskogen med omnejd. Fysiska möten kan varvas med digitala möten om det passar klienten.

Neuropsykologi

Vår hjärna är neuroplastisk. Det betyder att den bygger om sig, skapar nya kommunikationsmönster och bildar nya nervceller hela livet. Det på flera sätt genom sin livsstil (t.ex. kost, sociala relationer, fysisk träning) att påverka hjärnans förmåga till att bygga om sig själv. Genom att skapa större förståelse hur våra hjärnor fungerar så kan området psykologi bli något konkret och tydligt. Genom att visa förklaringsmodeller över hur hjärnan fungerar så skapar vi tillsamman med våra klienter ökad självinsikt och bättre förståelse av olika situationer. Neuropsykologi hjälper oss även att förstå och hantera ”the social brain”. Genom att se hur vår hjärna fungerar i relation till andra så går det att skapa bättre mer empatiska relationer.

KBT

I KBT får klienten får utbildning i hur tankar, känslor och beteenden samspelar och hur det är möjligt att förhålla sig till dessa. Genom övningar och hemuppgifter får klienten upptäcka nya perspektiv och sätt att hantera utmanande situationer på. När vi arbetar utifrån detta perspektiv kan vi genomföra olika övningar i först i trygga situationer varpå klienten stegvis får närma sig allt mer utmanade verklighet. Mindfulenss går med fördel att kombinera med KBT.

Humanistisk psykologi

Sportfeedback baseras på en människosyn med väldigt stor tilltro till till individen. Forskning visar att förväntningar ifrån t.ex. tränare och lärare kan spela en stor roll för hur vi utvecklas och presterar. Utifrån detta perspektiv så är fördelaktigt att omge sig med snälla och empatiska människor. Genom hälsosam och långsiktig träning understödd av bra feedback och bra relationer så är det möjligt att skapa väldigt goda förutsättningar för människor att må bra och prestera bra.

Ett utbildande helhetsperspektiv

Klienten är i centrum.  Jag (Arne) lär mig hela tiden många nya kunskaper av de klienter så arbetar med. Jag är expert på idrottspsykologi men klienten är expert på sig. Den utbildning som jag förmedlar om kan t.ex. gå ut på att visa olika förklaringsmodeller runt hur hjärnan fungerar. Genom att ge feedback och stötta klienter så att han/hon kan hjälpa sig själv att utvecklas hoppas jag kunna bidra positiv utveckling. Jag tycker det är viktigt att se människan utifrån ett helhetsperspektiv där träning, kost, socialt umgänge, arbete, fritid, mentala och fysiologiska processer samspelar för att skapa en hälsosam/framgångsrik livsstil.

HAR DU FRÅGOR OM HUR ETT IDROTTSPSYKOLOGISKT SAMTAL GÅR TILL? KONTAKTA OSS GÄRNA GENOM ATT FÖLJA DENNA LÄNK 

Det idrottspsykologiska samtalet

Genom idrottspsykologiska samtal vill vi skapa en ökad självmedveten och bidra till positiva livsstilsförändringar där klienten kan hjälp sig själv. Tillsammans diskuterar vi olika arbetsområden som t.ex. stress, karriärövergångar eller självförtroende. Arbetsrelationen är viktig, där klienten känner sig bekväm och genuina samtal kan uppstå.

Sportfeedback uppdrag är att skapa ett bra samtalsklimat så att klienten får möjlighet att lyfta de frågor som är aktuella för honom/henne. Klienter har uttryckt att det är väldigt skönt att prata med någon i förtroende och där det är trygga med att informationen stannar mellan oss.

Så kan ett program se ut

Ett vanligt upplägg kan vara att man ses cirka 5 -15 träffar över ett halvår och sedan utvärderar samarbetet. Samtal är 50 minuter långa och följas upp med olika typer av hemuppgifter. Ett uppskattat inslag har varit att genomföra mindfulness promenader i Slottsskogen med omnejd. Det ger bra möjligheter för ett öppet samtal där mindfulness övningar kan vävas in. Mycket av de positiva förändringarna sker ofta mellan sessionerna när klienten jobbar med sina hemuppgifter. Arne som genomför samtalen för Sportfeedback lägger tillsammans med klienten upp arbetsplan som baseras på beprövade metoder. Träffarna är inledningsvis tätare ungefär varje/varannan vecka (beroende på hur idrottarens situation ser ut) för att sedan ske med större mellanrum. Programmet är alltid flexibelt och anpassas utifrån de situationer som kan uppstår i en klientens liv.

Idrottspsykologi på distans

Jag har börjat genomföra allt fler idrottspsykologiska samarbeten på distans med klienter. Detta har varit uppskattat för flera individer som t.ex. de som har ett högt tempo i sin vardag och tack vara denna möjlighet kunnat träffas oftare. Det har även fungerat bra för klienter som bor på annan ort. En annan fördel med att jobba på distans via t.ex. Zoom är möjligheten av att dela bilder och modeller för de ämnen vi fokuserar på i samarbetet. 

Idrottspsykologi och neuroeedbackträning

På sportfeedback har vi allt mer börjat kombinera neurofeedback sessioner med idrottspsykologiska samtal. Neurofeedbackträningen hjälper individen reglera sin hjärnaktivitet och stärka fokus. Genom minskade stressnivåer så kommer även klienter mer i kontakt med sina känslor. Detta är ett bra utgångsläge för givande idrottspsykologiska samtal och även en bra grund att bygga en stark arbetsrelation mellan klient och den idrottspsykologiska samtalspartnern. Genom att titta på individens hjärndata (EEGmönster) så går det också att förklara varför man eventuellt upplever svårigheter att koncentrera sig, har svårt att sova eller upplever andra utmaningar i vardagen. Att förena neurofeedback tillsammans med idrottspsykologiska samtal kan hjälpa individen reglera sin hjärna på ett mer hälsosamt sätt och lägga grunden för bra prestationer. Idrottspsykologiska samtal och neurofeedback är kraftfulla redskap var för sig men om de kombineras så kan det uppstå ytterligare synergieffekter.

Testa på ett idrottspsykologisk rådgivning

En första träff med Arne sker på en plats där du känner sig bekväm och avslappnad. Vi lär känna varandra och undersöker den situation situation du befinner dig i just nu.  Vi går även igenom etiska riktlinjer och den filosofi som Arne arbetar utefter. Detta samtal blir en bra utgångspunkt så att klienten kan få en upplevelse om det är något som passar honom henne.

Priser

  • Introsession idrottspsykologi ”lära känna sessionen” (1,5h) – 500kr
  • Individuella sessioner (50 min) 950 kr/session

Hemuppgifter som t.ex. egeninspelade övningar ingår i samarbetet.

Har du frågor om idrottspsykologisk rådgivning? Kontakta mig gärna genom att följa denna länk.