Idrottspsykologi

Nyfiken på idrottspsykologi?

Jag, Arne Edvardsson, förmedlar idrottspsykologi som är inspirerad av medveten närvaro och flera olika psykologiska perspektiv. Utifrån din situation anpassar jag den idrottspsykologiska träningen till dig. Jag vill kunna erbjuda ett smörgårdsbord av olika arbetssätt och tekniker så att du som klient själv får möjlighet att jobba det som passar dig bäst. Min filsofi är inspirerad ifrån medvetennärvaro, neuropsykologi, KBT, ACT, affektfokuserad terapi, humanistiskt och ett utbildande perspektiv. Jag anpassar mitt arbetssätt till den person som jag har framför mig.

Vad är då idrottspsykologi?

Idrottspsykologi kan beskrivas som samspelet mellan tankar, känslor och beteenden kopplat till idrott.

Ett smörgårdsbord av perspektiv

Medveten närvaro / Mindfulness

Medvetennärvaro har beskrivits som den ”medvetenhet som uppstår när vi uppmärksammar något avsiktligen, i nuet, som det är och fritt från bedömning.” (Kabat-Zinn, 2017). Genom att hela tiden träna på att komma tillbaka till nuet så går det att stärka sin egen uppmärksamhetsmuskel. Genom att stärka sin uppmärksamhet får man nya möjligheter att förhålla sig till sig själva och sin omgivning.

 

Något som har har varit uppskattad av klienter är mindfulness-promenader i Slottsskogen med omnejd. Fysiska möten kan varvas med digitala möten om det passar klienten.

 
Neuropsykologi

Vår hjärna är neuroplastisk. Det betyder att den bygger om sig, skapar nya kommunikationsmönster och bildar nya nervceller hela livet. Det är möjligt att på flera olika sätt att påverka hjärnans förmåga till att bygga om sig själv t.ex. genom livsstil, kost, sociala relationer och fysisk träning). Genom att skapa större förståelse hur våra hjärnor fungerar vi uppnå ökad självinsikt och få bättre förståelse för hur vi agerar i olika situationer. Ökad självinsikt kan leda till bättre och mer empatiska relationer.

KBT

I KBT får klienten får utbildning i hur tankar, känslor och beteenden samspelar och hur det är möjligt att förhålla sig till dessa. Genom övningar och hemuppgifter får klienten upptäcka nya perspektiv och sätt att hantera utmanande situationer på. När vi arbetar utifrån detta perspektiv kan vi genomföra olika övningar i först i trygga situationer varpå klienten stegvis får närma sig allt mer utmanade prövningar. Jag är mycket inspirerad av tredje vågens KBT (t.ex. ACT, DBT och MAC) där medveten närvaro är en central del. 

ACT

Detta är en form av tredje vågens KBT.  Arbetssättet handlar om att hjälpa dig som klient att öka din psykologiska flexibilitet. Detta innebär att du skall kunna leva ditt liv så som du vill och göra de saker du vill göra även när du möts av tuffa situationer, utmanande tankar och utmanande känslor. 

Affektfokuserad terapi

Denna form av terapi handlar om att lära sig att förstå sitt känsloliv i grunden och våga stanna med grundkänslor även om obehag väcks. Du som klient får lära dig själv att iaktta vilka olika försvar du använder för att undvika obehag samt få en förståelse varför dessa försvar kom till från början. I detta perspektiv utgår man ifrån att vi ofta återanvänder försvar som vi behövt när vi varit yngre men som idag inte är så effektiva för att möta de utmaningar du ställs inför.

Humanistisk psykologi

Vid humanistisk psykologi intar man en människosyn med väldigt stor tilltro till till individen. Forskning visar att förväntningar ifrån t.ex. tränare och lärare kan spela en stor roll för hur vi utvecklas och presterar. Utifrån detta perspektiv så är fördelaktigt att omge sig med snälla och empatiska människor. Genom genuina och empatiska relationer så är det möjligt för oss människor att må bra, prestera bra och nå närmare vårt idealsjälv.

Ett utbildande helhetsperspektiv

Klienten är i centrum. Jag (Arne) lär mig hela tiden många nya kunskaper av de klienter så arbetar med. Jag är expert på idrottspsykologi men klienten är expert på sig. Den utbildning som jag förmedlar om kan t.ex. gå ut på att visa olika förklaringsmodeller runt hur hjärnan fungerar. Genom att ge feedback och stötta klienter så att han/hon kan hjälpa sig själv att utvecklas hoppas jag kunna bidra positiv utveckling. Jag tycker det är viktigt att se människan utifrån ett helhetsperspektiv där träning, kost, socialt umgänge, arbete, fritid, mentala och fysiologiska processer samspelar för att skapa en hälsosam/framgångsrik livsstil.

HAR DU FRÅGOR OM HUR ETT IDROTTSPSYKOLOGISKT SAMTAL GÅR TILL? KONTAKTA mig GENOM ATT FÖLJA DENNA LÄNK 

Det idrottspsykologiska samtalet

Genom idrottspsykologiska samtal vill vi skapa en ökad självmedveten och bidra till positiva livsstilsförändringar där klienten kan hjälp sig själv. Tillsammans diskuterar vi olika arbetsområden som t.ex. stress, karriärövergångar eller självförtroende. Arbetsrelationen är viktig, där klienten känner sig bekväm och genuina samtal kan uppstå.

Sportfeedback uppdrag är att skapa ett bra samtalsklimat så att klienten får möjlighet att lyfta de frågor som är aktuella för honom/henne. Klienter har uttryckt att det är väldigt skönt att prata med någon i förtroende och där det är trygga med att informationen stannar mellan oss.

Så kan ett program se ut

Ett vanligt upplägg kan vara att man ses cirka 5 -15 träffar över ett halvår och sedan utvärderar samarbetet. Samtal är 50 minuter långa och följas upp med olika typer av hemuppgifter. Ett uppskattat inslag har varit att genomföra mindfulness promenader i Slottsskogen med omnejd. Det ger bra möjligheter för ett öppet samtal där mindfulness övningar kan vävas in. Mycket av de positiva förändringarna sker ofta mellan sessionerna när klienten jobbar med sina hemuppgifter. Arne som genomför samtalen för Sportfeedback lägger tillsammans med klienten upp arbetsplan som baseras på beprövade metoder. Träffarna är inledningsvis tätare ungefär varje/varannan vecka (beroende på hur idrottarens situation ser ut) för att sedan ske med större mellanrum. Något som har har varit uppskattad av klienter är mindfulness-promenader i Slottsskogen med omnejd. Fysiska möten kan även varvas med digitala möten.

Idrottspsykologi digitalt

Jag har börjat samarbeta med allt mer idrottspsykologi online. Detta har varit uppskattat för flera individer som t.ex. de som har ett högt tempo i sin vardag och tack vara denna möjlighet kunnat träffas oftare. Det har även fungerat bra för klienter som bor på annan ort. Under Zoom samtal är möjligheten att dela bilder och modeller för de ämnen vi fokuserar på i samarbetet. 

Idrottspsykologi och neuroeedbackträning

Det är möjligt att kombinera idrottspsykologiska samtal med neurofeedback. Neurofeedbackträningen hjälper individen reglera sin hjärnaktivitet och stärka sitt fokus. Genom minskade stressnivåer så kommer även klienter mer i kontakt med sina känslor. Detta är ett bra utgångsläge för givande idrottspsykologiska samtal och även en bra grund för att bygga en stark samarbetsrelation. Genom att titta på individens hjärndata (EEGmönster) så går det också att förklara varför man eventuellt upplever svårigheter att koncentrera sig, har svårt att sova eller upplever andra utmaningar i vardagen. Att förena neurofeedback tillsammans med idrottspsykologiska samtal kan hjälpa individen reglera sin hjärna på ett mer hälsosamt sätt och lägga grunden för bra prestationer. Idrottspsykologiska samtal och neurofeedback är kraftfulla redskap var för sig men om de kombineras så kan det uppstå ytterligare synergieffekter.

Testa på ett idrottspsykologiskt samtal

Jag genomför 30 minuters kostandsfria zoomsamtal för att undersöka den situation situation du befinner dig i just nu.  Vid detta tillfälle går jag även igenom etiska riktlinjer och den arbetsfilosofi som jag har. Utifrån detta kan vi bestämma om vi går vidare och inleder ett samarbete kring idrottspsykologi. 

Priser

  • Zoom screeningsamtal (30 min) – Kostadsfritt
  • Individuella sessioner (50 min) 1000 kr/session

Hemuppgifter som t.ex. egeninspelade övningar ingår i samarbetet.

Har du frågor om idrottspsykologisk rådgivning? Kontakta mig gärna genom att följa denna länk