Kontakta Arne Edvardsson

Under hösten 2023 forsätter jag att arbeta med en heltids PTP-psykologtjänst. Jag kan därför i nuläget enbart jobba med klienter på lördagar.

Arne Edvardsson – Neurofeedbacktränare och idrottspsykologisk rådgivare
arne.edvardsson@sportfeedback.se
Mobil:0739-892434
View Arne Edvardsson's LinkedIn profileView Arne Edvardsson’s profile

Min bakgrund inom NEUROFEEDBACK

Sedan 2013 har jag arbetat med neurofeedbackträning och tagit emot klienter från flera olika bakgrunder. De klienter jag har jobbat med har varit från vitt skilda områden i samhället med behov av att t.ex. få bättre fokus eller reglera sitt känslosystem på ett bättre sätt. Under 2020 och 2021 arbetade jag med neurofeedbackträning vid en Barn och ungdomsmedicinsk mottagning i Stockholm. I nuläget arbetar jag heltid som PTP-psykolog på en vårdcentral. Jag har därutöver läst olika fördjupningskurser i neuropsykologi vid Göteborgs universitet utöver sin magisterexamen inom psykologi.  Bland annat har jag gjort en litteraturöversikt över de randomiserade och kontrollerade neurofeedbackinterventioner som gjorts på individer med koncentrationssvårigheter. Den 14 juli 2017 presenterade arbetet hur jag jobbat med mig själv med neurofeedbackträning vid ”The International Society of Sport PsychologyI” (SSP) världskongressen i Sevilla genom postern: Changing My Messy Brain: An Autoethnographic Tale of Neurofeedback for Sport and Health. Jag har läst en stor mängd litteratur runt neurofeedback och har regelbundna handledningssessioner med handledare ifrån Sydafrika, USA och Tyskland.

Min bakgrund inom IDROTTSPSYKOLOGI

Jag har jobbat med idrottare från ungdomsnivå till världselit. Mitt arbetssätt är att inta ett ödmjukt förhållningssätt och hela tiden lära av de klienter som jag arbetar med. Jag är med i riksidrottsförbundets nätverk för idrottspsykologiska rådgivare. Från 2017-2023 satt jag med i Svensk idrottspsykologisk förenings (SIPFs) styrelse. Sommaren 2022 tog jag psykologexamen vid Göteborgs universitet. Jag har även undervisat på inom idrottspsykologi vid högskolan i Halmstad. Tidigare har jag tagit en magisterexamen i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och har en kandidatexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet. Jag har även publicerat en vetenskaplig artikel om att använda biofeedback för att förebygga idrottsskador i tidskriften: ”Journal of Sports Science and Medicine (JSSM)”.  Därutöver har jag genomfört flera föreläsningar vid nationella och internationella konferenser runt om i världen.

Sportfeedback är baserat i Göteborg. Neurofeedbackträningpassen genomförs i ett ljust stort rum i Arnes lägenhet nära Slottsskogsvallen. Adressen är: Blåvalsgatan 3a, 414 75 Göteborg (se kartan ovan).