Välkommen!

Sportfeedback förmedlar neurofeedback och idrottspsykologi i Göteborg

Neurofeedback

Utvecklas i en trygg miljö!

Jag vill ge individer möjlighet att bättre reglera sig själva och vara mer närvarande.

Min ambition är att Sportfeedback skall fungera som en trygg plats där individer kan genomföra neurofeedbackträning och ta del av idrottspsykologisk rådgivning.

Frågor?

Arne Edvardsson besvarar gärna dina frågor