Aktuellt

Aktuella händelser

Kommande händelser:

Tidigare händelser:

Den 18 augusti 2023, under hösten kommer jag att fortsätta arbeta med klienter på lördagar.

Den 1 februari 2023 började jag som heltidsanställd forskar PTP-psykolog vid en vårdcentral. Tyvärr så kommer jag inte ha lika mycket möjlighet att träffa klienter över en period framöver.

Den 25 och 26 mars 2023 så genomförde Svensk idrottspsykologisk förening en konferens på Bosön med temat Psykologisk trygghet. Arne var konferensansvarig.

Hösten 2022 så jobbar jag som psykologassistent vid Vårgårda vårdcentral med neurofeedbackträning.

I juni 2022 så tog jag psykologexamen.

Mars 2022 så var jag med och organiserade en vårkonferens för Svensk idrottspsykologisk förening. Läs mer om konferensen här.

Under sommaren 2021 kommer jag arbeta som psykologassistent vid Hallunda BUMM i Stockholm.

November 2021 var jag ansvarig för att organisera ett symposium med namnet ”Put your brain and heart into it – neuro- and biofeedback in applied sport psychology – an introduction to the field”. Läs mer om det framgångsrika symposiet här

Januari 2021 börjar jag på termin 7 på psykologprogrammet och fortsätter emot klienter på Blåvalsgatan.

I november 2020 genomförde Svensk idrottspsykologisk förening  en jubileumskonferens online som sändes ifrån GIH. Arne var med i konferensgruppen och fungerade som värd för konferensen.

Den 8 maj 2019 genomfördes ett nytt SNAFA-symposium på GIH i Stockholm. Arne är digital administratör i SNAFA och sitter med i arbetsgruppen och FOU-gruppen. Arne presenterade SNAFAs arbete med att skapa en ny hemsida. Läs mer på http://snafa.se/

Den 21 januari 2019 påbörjade Arne att läsa psykologprogrammet. Detta i syfte att bredda min kompetens för att kunna hjälpa fler klienter. Arne kommer fortsätta ta emot klinter parallellt med sina studier.

Den 17 oktober 2018 genomförde Arne en presentation på symposium SNAFA-symposium GIH i Stockholm. Titeln på presentationen var: ”Neurofeedbackträning för att underlätta deltagande i undervisning och idrottsutövande.”

Den 15-16 september 2018  Arne har tackat ja till inbjudan att föreläsa om neruofeedback och mindfulness i Tokyo i Japan den 15-16 september 2018.

Den 15-16 oktober 2018 Genomförde Centrum för idrottsforskning en konferens på temat:  ”Idrottsforskning 2018 – för en hållbar barn- och elitidrott”. Arne represeterade SIPF på konferensen.  SIPF hade bjudit in  John Fallby för att hålla ett seminarium.

Den 19 juni 2018 Styrelsemöte för SIPF i Stockholm där det bland annat bestämdes att vårkonferensen 2019 kommer ha ett tema runt ”Self compassion inom idrott”.

Den 27 april 2018 Arne genomförde dubbla workshops på ”The Sport Science Conference” i Halmstad. Titeln dessa workshops var: Orchestrating a neurofeedback intervention in table tennis: Playing with emotional regulation and attentional control. Föreläsningen fick mycket beröm och Arne blev inbjudan att föreläsa i Tokyo i Japan den 15-16 september 2018.

Den 25-27 april 2018 Arne var med i organisationsgruppen för  The Sport Science Conference: The Science and Practice of Racket Sports for Improved Performance and Health, Halmstad University. Detta var ett mycket lyckat event. Se Professor Urban Johnson presentera mer om eventet här

Den april-juni 2018 Arne handledde under våren B-uppstaser i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.

December 2017-mars 2018 ledde Arne undervisningen i Kursen Skador och ohälsosamma beteenden inom idrott och motion 7,5 hp vid Högskolan i Halmstad.

Den 22-23 2017 november. Arrangerar SIPF, SVEBI och SNAFA den Nordiska Idrottsvetenskapliga konferensen vid Högskolan i Halmstad. Arne var med i organisationsgruppen för SIPFs del av konferensen. Se de inspelade intervjuer om som gjorts Professor Urban Johnson (vetenskapligt ansvarig på konferensen) och med Krister Herrting (organisatoriskt ansvarig på konferensen) . Vidare genomförde Arne en föreläsning på konferensen som ni kan se mer om här

Den 5-6 oktober 2017 presenterade Arne en poster på ENYSSPkonferensen i Bratislava med rubriken:  ”A neurofeedback intervention for ACL long-term injured athletes with problematic rehabilitation”. Den framstående professorn Mark B. Andersen var Keynote

Den 16 augusti 2017 genomförde SIPF  ett styrelsemöte där Arne kommer rapporterade om kommunikationsarbetsgruppen arbetsinsatser.

Den 14 juli  2017 presenterade Arne Poster om neurofeedbackträning på ISSP världskongressen i Sevilla med titeln: Changing My Messy Brain: An Autoethnographic Tale of Neurofeedback for Sport and Health.

Den 10 Juli 2017 Reste Arne till Sevilla för att delta på den kommande ISSP världskongressen i Sevilla. Ni kan följa Arnes resa på SIPFs instagramkonto samt även se intervjuer som Arne spelade in där på SIPFs youtubekonto.

Den 4 Juli 2017 Genomfördes det första googlehangoutmötet för den nybildade kommunikationsarbetsgruppen i SIPF där Arne sitter som sammankallade. Beslut togs bland annat om att starta ett ”Instagram take over konto” för föreningen.

Den 14 juni 2017 Genomför Svensk idrottspsykologisk förening ett fysiskt styrelsemöte i GIHs lokaler i Stockholm. Arne kommer vara sammankallade för de nya arbetskommunikationsgruppen som skapades och ha ansvar för hemsidan.

Den 26 Maj 2017 Genomför det onlineklädföretag Arne Jobbar på parallellt med sitt arbete för Sportfeedback och Högskolan i Halmstad en beachvolleybollturnering i Kviberg.

Den 16 Maj Genomför Arne en presentation på ett möte för idrottskadegruppen i Halmstad över ett PhD förslag inom Neurofeedbackträning för att underlätta rehabiliteringen för ACL långtidsskadade  idrottare. En av deltagarna på mötet var Professor Victor Rubio som är den som var huvudarrangör för den 14 ISSP världskongressen i idrottspsykologi i Sevilla.

Den 3 Mars 2017 Genomförde SIPF ett styrelsemöte per telefon.

Den 18 Mars 2017 Valdes Arne Edvardsson in i Svensk idrottspsykologisk förenings (SIPF) Styrelse.

Den 18-19 Mars 2017 genomförde SIPF sin årliga Vårkonferens i år med temat ATT VÄNDA MOTGÅNG TILL FRAMGÅNG 

Den 5 Januari 2017 Arne blir medlem i Göteborgs Zencenter och genomför sin första zazen sittning.

Den 25 november 2016 Här genomför Arne sista dagen i Pake Halls mycket bra grundkurs i mindfulness (MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction.)

Den 16 november 2016 Arne lyssnade på en intressant SISUförelsäning om talangutveckling av Michael Andersen. Han föreläste om hur den danska modellen för talangutveckling ser ut. Det är en modell som han varit med och utvecklat under sina åtta år som han var chef för Team Danmark.

Den 23 November 2016 Hanledningsmöte med Hansi Hinic vid Högskolan i Halmstad. Därefter handlerarmöte med Professor Urban Johnson och PhD Andreas Ivarsson.

Den 13 oktober 2016 Genomförde Arne en Peer consultation vid Högskolan i Halmstad tillsammans med andra unga lärare. Vi diskuterade Posterpresentation på den kommande ISSP kongressen i Sevilla.

Den 31 Juli 2016 fortsätter Arne att undervisa i distanskursen i Idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad.

Den 7 Juni 2016 Lärarplaneringsträff vid Wapnö slott för Högskolan i Halmstad

Den 29 april 2016 gick Karin Weman Josefsson upp med sin avhandling ”You don’t have to love it – Exploring the mechanisms of exercise motivation using self-determination theory in a digital context.” Vid Göteborgsuniversitet. Läs mer om Karin här.

Den 20 maj 2015 höll Arne en presentation i Köpenhamn på 8th World Congress on Science and Football. Titeln för presentationen var: ”Reflections from a Sport Psychology Practitioner on a Swedish Psychological Injury Prevention Intervention with Young Elite Football Players”. För mer info läs här

Den 8 maj försvarade Andreas Ivarsson sin avhandling om idrottspsykologi och idrottsskador på ett utmärkt sätt och han går där med i Ulrika Tranaeus fotspår och kan kalla sig Doktor.  Grattis även till Urban Johnson som varit handledare får båda dessa eminenta forskare. Läs mer om denna trios arbete här och här

Den 22 mars 2015 anordnar svenskidrottspsykologisk förening konferens i Stockholm på temat ätstörningar med flera spännande föreläsare. Läs mer här

Den 8 oktober 2014, hade Svensk idrottspsykologisk förening konferens i Halmstad på temat idrottsskador ur ett psykologiskt perspektiv.  Detta var ett unikt tillfälle att ta del av den världsledande Halmstadgruppens forsknings arbete inom området. Mark B. Andersen en av världens mest eminenta idrottspsykologer ifrån Victoria University i Australien kommer och föreläser om mindfulness vid rehabilitering av skada. Urban Johnson världsledande forskare inom psykologi och idrottsskador kommer föreläsa om hur psykologiska faktorer påverkar rehabiliteringsprocessen. Därutöver kommer Andreas Ivarsson, Ullrika Traneus och Arne Edvardsson att presentera studier som gjorts inom området, praktiska verktyg att arbeta som idrottare/tränare med samt hur man återgår till sin idrott efter skada. Slutligen föreläser fotbollsspelaren Lisa Ek om personliga erfarenheter att gå igenom en lång rehab process. Detta är en helt unik chans att ta del av världsledande kunskap om idrottsskador ur ett psykologiskt perspektiv. Mer information om konferensen finner du här.

Under höstterminen 2014 undervisar Arne Edvardsson på Högskolan i Halmstad på deltid inom ämnet idrottspsykologi. Samtidigt fortsätter samarbeten med klienter i Göteborg.

Den 31 oktober till 1 november 2014 hade ENYSSP (European Network of Young Specialists in sport psychology) konferens i Leipzig. Läs mer här

Den 16 september genomfördes första SIPF-träffen i Halmstad. Det var en väldigt givande träff där karriärövergångar diskuterades samt framtida utveckling av gruppen. Läs mer på SIPFs facebooksida

Den 17 Juni höll Sportfeedback föreläsning för Svensk idrottspsykologisk förenings lokala nätverksgrupp om meditation inom idrott. Exempel på hur Djurgårdens IF och ”super bowl” vinnarna Seattle Seahawks använder det i sina organisationer gavs. Läs mer här

Den 11-15 februari 2014 har Biofeedback Federation of Europe sin årliga konferans om biofeedback i Venedig. Läs mer här.

Den 25 oktober till 27 oktober 2013 har ENNYSSP (European Network of Young Specialists in sport psychology) konferens i Göteborg. Läs mer här

Den 24 oktober 2013, har Svensk idrottspsykologisk förening möte i Göteborg. Anmäl dig till tillställningen här.

Den 30 maj höll Sportfeedback en föreläsning för Backateatern om tävlingsklimat inom ungdomsidrotten. Läs mer om Föreläsningen här.

Den 13-16 mars, 2013 höll föreningen AAPB håller sitt 44:e årliga forskningsmöte i Portland, Oregon. Årets tema var ”Creating Synergy: Integrating Methods and Modalities.” För mer information gå till: aapb.org/2013AnnualMeeting/

Den 24 mars 2013 var det ny träff för RFs idrottspsykologiska resursteam samt Sipfkonferans. GIH fyller samtidigt 200 år vilket innebär att toppföreläsare kommer att presenteras. Se bilder från dagen här

Den 25-26 Oktober 2012  var det en träff för RFs idrottspsykologiska resursteam samt Sipfkonferans. Mer information om konferansen som var finns här.

Den 29 september 2012 höll Sportfeedback i samarbete med Stressmedicin AB och Mälardalens högskola en workshop i Västerås. Huvudfokus för dagen var tillämpad EEG biofeedback. Mer information om workshopen finns här.

Har du tips på aktuella föreläsningar / konferanser / events inom idrottspsykologi, biofeedback och neurofeedback kontakta arne.edvardsson@sportfeedback.se. Nya events läggs upp konternuerligt på denna sida.