Idrottsskador ur ett psykologiskt perspektiv

 

Idrottspsykologi och idrottsskador

Den 8 oktober 2014, har Svensk idrottspsykologisk förening konferens i Halmstad på temat idrottsskador ur ett psykologiskt perspektiv. Detta är ett unikt tillfälle att ta del av den världsledande Halmstadgruppens forskning och arbete inom områdena prehab och rehab av idrottsskador utifrån ett psykologisk perspektiv. Mark B. Andersen en av världens mest eminenta idrottspsykologer ifrån Victoria University i Australien föreläser på temat mindfulness vid rehabilitering av skada. Mark kan liknas vid något av en rockstjärna inom idrottspsykologivärden där några av hans bokpublikationer går att finna här. Urban Johnson världsledande forskare, tillämpare och universitetslärare inom idrottspsykologi föreläser även om hur psykologiska faktorer påverkar rehabiliteringsprocessen (mer info om Urban här). Därutöver kommer Andreas Ivarsson, Ullrika Traneus och Arne Edvardsson att presentera studier som gjorts inom detta område. Ämnen de berör är t.ex. översikt av forskningen, praktiska verktyg för att genomföra skadeförebyggande program med idrottare och om hur man kan återgå till sin idrott efter skada. Slutligen föreläser fotbollsspelaren Lisa Ek om personliga erfarenheter att gå igenom en lång rehab process. Detta är en helt unik chans att ta del av världsledande kunskap om idrottsskador ur ett psykologiskt perspektiv. Mer information om konferensen finner du här

.