Idrottspsykologisk rådgivning psykofysiologi mental träning

Mental träning genom biofeedback

Idorttspsykologisk rådgivning baserad på KBT som förmedlas tillsammans med biofeedback för att bättre hälsa och bättre prestation

Lämna ett svar