Autonom motivation

Autonom motivation som stärker dig inifrån Den kände motivationsforskaren Edward Deci föreläste nyligen på Gymnastik och idrottshögskolan i Stockholm. Han beskrev motivation som ”energin för handling” eller som ”det som får människor att genomföra olika beteenden”. Hans internationellt erkända teori (Self determination theory) har dock visat att det är stor skillnad på motivation och motivation.   …

Autonom motivation Läs mer »