Sportfeedbacks träningslokal

Vårt Neurofeedbacksystem

Psykofysiologi ett sätt att hantera stress och stärka hälsanSportfeedback använder ett neurofeedback-system som heter nexus 10. NASA samt en mängd toppuniversitet runt om i världen är några exempel på andra användare. Utrustningen gör det möjlighet att mäta hjärnans elektriska aktivitet (EEG) samt även andra signaler ifrån kroppen så som muskelanspänning, hjärtfrekvensen, temperatur, andningsmönster o.s.v.. Genom att hjärnan och kroppen information om sin egen aktivitet ger skapar man förutsättningar för positiv neuroplastisitet. Här finns ett youtubeklipp som visar hur nexus 10 kan anändas för att förbättra koncentrationer hos individer med koncentrationssvårigheter:

 

Neurofeedback-träningslokal

Sportfeedback arbetar utifrån en ljus lägenhet i Kungsladugård dit klienter kan komma och genomföra sina neurofeedbackträningssessioner. Den omgivande miljön är lugn och trygg inte långt ifrån Slottsskogsvallen. Träningslokalen har nära till spårvagnar och det går enkelt att parkera i området. Välkommen!

 

Vid intresse att testa på neurofeedbackträning kontakta: arne.edvardsson@sportfeedback.se