En bra Coach

Tips; hur gör en bra coach?

Den 25 oktober 2012 höll ”Svensk idrottspsykologisk förening” (SIPF) en konferens på GIH i Stockholm. Temat för dagen var Coachning och det bjöds på flera intressanta föreläsningar. Jag sammanfattar nedan några lärdomar som Frank Abrahamsen PHD ifrån OlympiaToppen och NIH i Norge delade med sig av.

En bra coach:

… har en tydlig vision

… har en tydlig roll. Han kan gärna ha punktat ner hur spelare/ tränare i laget skall uppträda på/utanför planen.

… är medveten om sin ”achilleshäl”. Är du t.ex. inte bra på att sköta logistiken/kommunikationen skaffa en i ledartruppen som är bra på det.

… lyssnar innan han/hon agerar.

… delegerar

… gör ingenting av en slump. Det finns alltid tanke bakom.

… fokuserar på uppgiften (speciellt vid viktiga tävlingar)

… tappar aldrig fokus på processen (istället för att tänka på t.ex. slutresultatet)

… är nyfiken

… gör jobbet. Det går inte sig på att köpa till framgång och förlita sig på att någon annan tar jobbet åt än. I Norge finns en shoppingkultur att alla idrottare och även tränare skall ha en idrottspsykologisk rådgivare. Men om inte idrottaren lägger ner jobbet själv kommer inte framgången.

Föreläsararen rundade av föreläsningen med ett vasst citat av David Sarnoff: ”What the human mind can conceive and believe it can accomplish.”

För mer information om Frank Abrahamsen arbete besök Norges idrottshögskola eller besöka OlympiaToppen