Arne Edvardsson

Arne Edvardsson – Neurofeedbacktränare och idrottspsykologisk samtalspartner
arne.edvardsson@sportfeedback.se
Mobil:0739-892434
View Arne Edvardsson's LinkedIn profileView Arne Edvardsson’s profile

Arne Edvardssons bakgrund inom:

IDROTTSPSYKOLOGI

Inom idrott har Arne jobbat med idrottare från ungdomsnivå till världselit. Arnes arbetssätt är att inta ett ödmjukt förhållningssätt och hela tiden lära av de klienter han arbetar med. Sedan våren 2017 är Arne invald i Svensk idrottspsykologisk förenings (SIPFs) styrelse.  Arne undervisar på deltid som lärare i idrottspsykologi vid högskolan i Halmstad. Han har  tidigare tagit en magisterexamen i idrottspsykologi vid Högskolan i Halmstad och har en kandidatexamen i psykologi vid Göteborgs Universitet. Han har publicerat en vetenskaplig artikel om att använda biofeedback för att förebygga idrottsskador i tidskriften: ”Journal of Sports Science and Medicine (JSSM)”.  Därutöver har Arne gjort flera presentationer vid nationella och internationella konferenser på teman runt idrottspsykologi och neurofeedback.

NEUROFEEDBACK

Sedan 2013 har han arbetat med neurofeedback och tagit emot klienter från flera olika bakgrunder. Den klient han tränat mest av alla är sig själv. Arbetet med sig själv har han dokumenterat noggrant och en del av detta arbete publicerades den 14 juli 2017 vid ”The International Society of Sport PsychologyI” (SSP) världskongressen i Sevilla som en poster med titeln: Changing My Messy Brain: An Autoethnographic Tale of Neurofeedback for Sport and Health. Arne har läst en stor mängd litteratur runt neurofeedback och har regelbundna handledningssessioner med sin neurofeedbackhandledare John Anderson från USA. De klienter Arne har jobbat med har varit från vitt skilda områden i samhället med behov av att t.ex. få bättre fokus eller reglera sitt känslosystem på ett bättre sätt. Arne har läst olika fördjupningskurser i neuropsykologi vid Göteborgs universitet utöver sin magisterexamen inom psykologi. Han har bland annat gjort en litteraturöversikt över de randomiserade och kontrollerade neurofeedbackinterventioner som gjorts på individer med koncentrationssvårigheter.

Har du frågor om de tjänster som Sportfeedback förmedlar? Fyll i uppgifterna nedan så besvarar Arne Edvardsson dessa frågor.

Sportfeedback är baserat i Göteborg. Neurofeedbackträningpassen genomförs i ett ljust stort rum i Arnes lägenhet nära Slottsskogsvallen. Adressen är: Blåvalsgatan 3a, 414 75 Göteborg (se kartan ovan).